Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THỜI KHÓA BIỂU
 
Thời khóa biểu học học hoàn chỉnh kiến thức
Dành cho CĐSP Mầm non khóa 2014 (M19) Các học phần tổ chức đợt này: Toán phương pháp, Thể dục 3, Đánh giá GDMN, Phương pháp Tạo hình.
Thời khóa biểu và danh sách sinh viên học hoàn chỉnh kiến thức
Thời khóa biểu và danh sách sinh viên học hoàn chỉnh kiến thức (dành cho CĐSP Mầm non: Tổ chức thực hiện chương trình, Phương pháp Toán, Thể dục 3.
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 - Áp dụng từ ngày 7/2/2017
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017
Tổng lượt truy cập: 1145299 - Số sinh viên Online: 55
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com