Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Kế hoạch tập huấn Thực tập sư phạm khóa 2016, 2017_hè năm 2019
Kế hoạch tập huấn Thực tập sư phạm khóa 2016, 2017_hè năm 2019
Thời khóa biểu học phần Đánh gía trong Giáo dục mầm non (SV nợ HP)
Thời khóa biểu học phần Đánh gía trong Giáo dục mầm non (SV nợ HP)
Thời khóa biều lớp LMV14_giai đoạn hè năm 2019
Thời khóa biều lớp LMV14_giai đoạn hè năm 2019
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019 khóa 2018 (M23)
Danh sách thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019 khóa 2018 (M23)
Danh sách thi, phòng thi học phần Vệ sinh - Dinh dưỡng ngày 15/6/2019 (Dành cho sinh viên CĐSP Mầm non khóa 2016, 2017 học nợ học phần)
Danh sách thi, phòng thi học phần Vệ sinh - Dinh dưỡng ngày 15/6/2019 (Dành cho sinh viên CĐSP Mầm non khóa 2016, 2017 học nợ học phần)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Thời khóa biểu lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non năm 2019
Thời khóa biểu lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non năm 2019
Phòng thi Phương pháp NCKH giáo dục chiều 31/5/2019
Phòng thi Phương pháp NCKH giáo dục chiều 31/5/2019
Danh sách sinh viên dự kiểm tra trình độ tiếng Anh A2 khóa 2016
Danh sách sinh viên dự kiểm tra trình độ tiếng Anh A2 khóa 2016
Lịch xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 (ngày 11.6.2019)
Lịch xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 (ngày 11.6.2019)
Tổng lượt truy cập: 1535365 - Số sinh viên Online: 15
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com