Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Lịch học và danh sách học nợ học phần học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Lịch học và danh sách học nợ học phần học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo danh sách phòng, xe SV tham gia học tập GD quốc phòng Cao đẳng hệ chính quy khóa 2018_đợt 2
Thông báo danh sách phòng, xe SV tham gia học tập GD quốc phòng Cao đẳng hệ chính quy khóa 2018_đợt 2
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Học kỳ II, Năm học 2018-2019
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Học kỳ II, Năm học 2018-2019
Thông báo danh sách phòng, xe SV tham gia học tập GD quốc phòng Cao đẳng hệ chính quy khóa 2018
Thông báo danh sách phòng, xe SV tham gia học tập GD quốc phòng Cao đẳng hệ chính quy khóa 2018
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra đánh giá học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra đánh giá học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019
Danh sách, phòng thi tiếng Anh tăng cường ngành GD Đặc biệt, GD Thể chất, SP Âm nhạc, SP tiếng Anh ngày 28,29/6/2019
Danh sách, phòng thi tiếng Anh tăng cường ngành GD Đặc biệt, GD Thể chất, SP Âm nhạc, SP tiếng Anh ngày 28,29/6/2019
Danh sách thi, phòng thi tiếng Anh tăng cường - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi tiếng Anh tằng cường - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Lịch tập huấn, danh sách đoàn thực tập sư phạm 1 hè 2019 - CĐSP Mầm non khóa 2017 (M22)
Lịch tập huấn, danh sách đoàn thực tập sư phạm 1 hè 2019 - CĐSP Mầm non khóa 2017 (M22)
Kết quả học tập toàn khóa cao đẳng hệ chính quy khóa 2016
Kết quả học tập toàn khóa cao đẳng hệ chính quy khóa 2016
Thời khóa biều lớp LMV15_giai đoạn hè năm 2019
Thời khóa biều lớp LMV15_giai đoạn hè năm 2019
Tổng lượt truy cập: 1535377 - Số sinh viên Online: 20
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com