Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách sinh viên đăng ký cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020 - Khóa 2017 (M22)
Danh sách sinh viên dự thi, phòng thi cải thiện điểm - khóa 2017 (M22)
Kế hoạch tập huấn TTSP học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các khóa 2017 và 2018.
Kế hoạch tập huấn TTSP học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các khóa 2017 và 2018.
Danh sách sinh viên thực tập nhà trẻ khóa 2018_Ngành giáo dục Mầm non (Điều chỉnh)
Danh sách sinh viên thực tập nhà trẻ khóa 2018_Ngành giáo dục Mầm non (Điều chỉnh)
Danh sách sinh viên thực tập nhà trẻ học kỳ 2_năm học 2019-2020 (M23)
Danh sách sinh viên thực tập nhà trẻ học kỳ 2_năm học 2019-2020 (M23)
Danh sách SV thực tập sư phạm ngành GD Đặc biệt, GD Thể chất, SP Tiếng Anh, SP Âm nhạc (bổ sung, điều chỉnh)
Danh sách SV thực tập sư phạm ngành GD Đặc biệt, GD Thể chất, SP Tiếng Anh, SP Âm nhạc (bổ sung, điều chỉnh)
Danh sách sinh viên thực tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Khóa 2017 (M22)
Danh sách sinh viên thực tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Khóa 2017 (M22)
Lịch thi cải thiện điểm học phần từ ngày 04/02/2020 đến 22/02/2020
Lịch thi cải thiện điểm học phần từ ngày 04/02/2020 đến 22/02/2020
Danh sách Sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020_khóa 2018_ngành GDMN (M23)
Danh sách Sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020_khóa 2018_ngành GDMN (M23)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Tổng lượt truy cập: 1535398 - Số sinh viên Online: 30
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com