Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách sinh viên thực tập nhà trẻ học kỳ 2_năm học 2019-2020 (M23)
Danh sách sinh viên thực tập nhà trẻ học kỳ 2_năm học 2019-2020 (M23)
Danh sách SV thực tập sư phạm ngành GD Đặc biệt, GD Thể chất, SP Tiếng Anh, SP Âm nhạc (bổ sung, điều chỉnh)
Danh sách SV thực tập sư phạm ngành GD Đặc biệt, GD Thể chất, SP Tiếng Anh, SP Âm nhạc (bổ sung, điều chỉnh)
Danh sách sinh viên thực tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Khóa 2017 (M22)
Danh sách sinh viên thực tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Khóa 2017 (M22)
Lịch thi cải thiện điểm học phần từ ngày 04/02/2020 đến 22/02/2020
Lịch thi cải thiện điểm học phần từ ngày 04/02/2020 đến 22/02/2020
Danh sách Sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020_khóa 2018_ngành GDMN (M23)
Danh sách Sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020_khóa 2018_ngành GDMN (M23)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Điều chỉnh lịch thi nợ học phần - Học kỳ I, năm học 2019-2020
Điều chỉnh lịch thi nợ học phần - Học kỳ I, năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp liên thông cao đẳng VLVH LMV15B
Thời khóa biểu lớp liên thông cao đẳng VLVH LMV15B
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 từ ngày 19/12/2019 đến 10/01/2020
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 từ ngày 19/12/2019 đến 10/01/2020
Tổng lượt truy cập: 1186550 - Số sinh viên Online: 100
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com