Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
TKB và danh sách các lớp học nợ học phần và cải thiện điểm M22, M23 học kỳ 2 năm học 2019-2020
TKB các lớp học nợ học phần và cải thiện điểm M22, M23 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách, thời khóa biểu học nợ học phần và cải thiện điểm môn Đánh giá GDMN - Khóa 2017 (M22)
Danh sách, thời khóa biểu học nợ học phần và cải thiện điểm môn Đánh giá GDMN - Khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm - học kỳ 1- năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm - học kỳ 1- năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Danh sách, phòng thi cải thiện điểm HP Tâm lý học và Giáo dục học đại cương khóa 2019 (M24)_ ngày thi 04.6.2020
Danh sách, phòng thi cải thiện điểm HP Tâm lý học và Giáo dục học đại cương khóa 2019 (M24)_ ngày thi 04.6.2020
Thời khóa biểu lớp nợ học phần XD_TCTHCT và HĐVC
Thời khóa biểu lớp nợ học phần XD_TCTHCT và HĐVC
Lịch thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 từ ngày 15/5 đến 16/7/2020
Lịch thi cải thiện điểm học kỳ 1 từ ngày 15/5 đến 16/7/2020
Kế hoạch tập huấn Thực tập sư phạm học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020
Kế hoạch tập huấn Thực tập sư phạm học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020
Danh sách sinh viên thực tập khóa 2017 (M22) Học kỳ 2 năm học 2019-2020 (chính thức)
Danh sách sinh viên thực tập khóa 2017 (M22) Học kỳ 2 năm học 2019-2020 (chính thức)
Thời khóa biểu có sự hướng dẫn của giảng viên trong thời gian tạm nghỉ dịch Covid - 19
Thời khóa biểu có sự hướng dẫn của giảng viên trong thời gian tạm nghỉ dịch Covid - 19
Thông báo Về việc tiếp tục hỗ trợ sinh viên học tập trong thời gian tạm thời nghỉ phòng dịch Covid - 19
Thông báo Về việc tiếp tục hỗ trợ sinh viên học tập trong thời gian tạm thời nghỉ phòng dịch Covid - 19
Tổng lượt truy cập: 1535343 - Số sinh viên Online: 2
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com