Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Kết quả thi Tiếng Anh tăng cường bậc A1 khóa 2019 (không chuyên) năm học 2019 - 2020
Kết quả thi Tiếng Anh tăng cường bậc A1 khóa 2019 (không chuyên) năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu lớp Nợ học phần Khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2020 - 2021
Thời khóa biểu lớp Nợ học phần Khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2020 - 2021
Danh sách, phòng thi tiếng Anh tăng cường cấp độ A1 khóa 2019 (M24, D15, T19, N25) ngày 29.8.2020
Danh sách, phòng thi tiếng Anh tăng cường cấp độ A1 khóa 2019 (M24, D15, T19, N25) ngày 29.8.2020
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 khóa M23
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 3)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 3)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 2)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 2)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 1)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 1)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020
Tổng lượt truy cập: 1535353 - Số sinh viên Online: 6
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com