Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo lịch nhận bằng tốt nghiệp - dành cho đợt xét ngày 10/2/2017
Thông báo lịch nhận bằng tốt nghiệp - dành cho đợt xét ngày 10/2/2017 (dành cho các khóa cao đẳng 2012, 2013)
Danh sách sinh viên tốt nghiệp - đợt xét tháng 2/2017
Danh sách sinh viên tốt nghiệp - đợt xét tháng 2/2017 (các khóa 2012, 2013)
Danh sách sinh viên khóa 2015 (M20) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Danh sách sinh viên khóa 2015 (M20) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Danh sách sinh viên khóa 2014 (M19) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Danh sách sinh viên khóa 2014 (M19) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017 (chính thức)
Thông báo về việc truy cập website quản lý đào tạo của sinh viên khóa 2017
Phòng Đào tạo thông báo về việc truy cập website quản lý đào tạo
Tổng lượt truy cập: 1535362 - Số sinh viên Online: 12
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com