Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách phòng thi học kỳ 2_năm học 2016-2017
Danh sách phòng thi học phần lý thuyết khóa 2015_ngành Giáo dục mầm non học kỳ 2 Năm học 2016_2017
Danh sách sinh viên CĐSP Mầm non khóa 2014(M19) thực tập sư phạm
Danh sách sinh viên CĐSP Mầm non khóa 2014 (M19) thực tập sư phạm 2 (hoàn chỉnh kiến thức)
Danh sách thi dành cho sinh viên CĐSP Mầm non 19 (2014)
Danh sách thi dành cho sinh viên CĐSP Mầm non 19 (2014) (Các môn thi tự luận)
Lịch thi học kỳ 2 các khóa 2015, 2016, TM12
Lịch thi học kỳ 2 các khóa cao đẳng 2015, 2016, Trung cấp sư phạm Mầm non khóa 12 (2016-2018)
Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 - Hệ Trung cấp Chính quy
Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 - Hệ Trung cấp Chính quy mầm non TM11 (2015-2017) và TM12 (2016-2018)
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm học kỳ 2 năm học 2016-2017
Danh sách học sinh, sinh viên kiến tập, thực tập sư phạm học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Toàn trường)
Thông báo lịch nhận bằng tốt nghiệp - dành cho đợt xét ngày 10/2/2017
Thông báo lịch nhận bằng tốt nghiệp - dành cho đợt xét ngày 10/2/2017 (dành cho các khóa cao đẳng 2012, 2013)
Danh sách sinh viên tốt nghiệp - đợt xét tháng 2/2017
Danh sách sinh viên tốt nghiệp - đợt xét tháng 2/2017 (các khóa 2012, 2013)
Danh sách sinh viên khóa 2015 (M20) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Danh sách sinh viên khóa 2015 (M20) thực tập sư phạm từ 27/2/2017 đến 8/4/2017
Tổng lượt truy cập: 1186510 - Số sinh viên Online: 62
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com