Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Lịch thi lai, thi cải thiện điểm học phần học kỳ 1 năm học 2020 - 2021(từ ngày 02/3/2021 đến 13/3/2021)
Lịch thi lai, thi cải thiện điểm học phần học kỳ 1 năm học 2020 - 2021(từ ngày 02/3/2021 đến 13/3/2021)
Danh sách kiến tập sư phạm Ngành Giáo dục mầm non khóa 2020 (M25)
Danh sách kiến tập sư phạm Ngành Giáo dục mầm non khóa 2020 (M25)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 ngành GDMN khóa 2020 (M25)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 ngành GDMN khóa 2020 (M25)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24)
Kết quả thi tiếng Anh đầu vào khóa 2020 (M25)
Kết quả thi tiếng Anh đầu vào khóa 2020
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - năm học 2020 - 2021
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - năm học 2020 - 2021
Danh sách thi tiếng Anh đầu vào khóa 2020
Danh sách thi tiếng Anh đầu vào khóa 2020
Kết quả thi Tiếng Anh tăng cường bậc A1 khóa 2019 (không chuyên) năm học 2019 - 2020
Kết quả thi Tiếng Anh tăng cường bậc A1 khóa 2019 (không chuyên) năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu lớp Nợ học phần Khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2020 - 2021
Thời khóa biểu lớp Nợ học phần Khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2020 - 2021
Danh sách, phòng thi tiếng Anh tăng cường cấp độ A1 khóa 2019 (M24, D15, T19, N25) ngày 29.8.2020
Danh sách, phòng thi tiếng Anh tăng cường cấp độ A1 khóa 2019 (M24, D15, T19, N25) ngày 29.8.2020
Tổng lượt truy cập: 1186499 - Số sinh viên Online: 53
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com