Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PP tổ chức họat động tạo hình cho trẻ MN khóa 2016 (M21)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PP tổ chức họat động tạo hình cho trẻ MN khóa 2016 (M21)
Danh sách thi, phòng thi học phần Phương pháp NCKH giáo dục khóa 2016 (M21) ngày 16.4.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Phương pháp NCKH giáo dục khóa 2016 (M21) ngày 16.4.2019
Danh sách sinh viên khóa 2018_ngành Giáo dục mầm non kiến tập sư phạm lớp M23DEGHI
Danh sách sinh viên khóa 2018_ngành Giáo dục mầm non kiến tập sư phạm
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khóa 2016
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khóa 2016
Thời khóa biểu và danh sách sinh viên học nợ học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi - Khóa 2017 (M22)
Thời khóa biểu và danh sách sinh viên học nợ học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi - Khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi học phần Đường lối Cách mạng của Đảng khóa 2016 (M21) ngày 02.3.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Đường lối Cách mạng của Đảng khóa 2016 (M21) ngày 02.3.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Đánh giá trong Giáo dục Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 28.02.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Đánh giá trong Giáo dục Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 28.02.2019
Danh sách bốc thăm đề thi học phần cải thiện điểm khóa 2016_M21 (PP Toán, Tạo hình)
Danh sách bốc thăm đề thi học phần cải thiện điểm khóa 2016_M21 (PP Toán, Tạo hình)
Danh sách cải thiện điểm học phần Quản lý Hành chính nhà nước Khóa 2016_M21 (26-02-2019)
Danh sách cải thiện điểm học phần Quản lý HCNN và QL ngành GD và ĐT Khóa 2016_M21 (26.02.2019)
Danh sách thi, phòng thi học phần Giáo dục hòa nhập khóa 2016 (M21) ngày 23.02.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Giáo dục hòa nhập khóa 2016 (M21) ngày 23.02.2019
Tổng lượt truy cập: 1535388 - Số sinh viên Online: 26
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com