Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh khóa 2016
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh khóa 2016
Danh sách thi, phòng thi học phần Điều chỉnh KHGD cho trẻ ở trường MN khóa 2016 (M21) từ 20-24/5/2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Điều chỉnh KHGD cho trẻ ở trường MN khóa 2016 (M21) từ 20-24/5/2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Quản lý GDMN khóa 2016 (M21) ngày 17.5.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Quản lý GDMN khóa 2016 (M21) ngày 17.5.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần tiếng Anh khóa 2016 (M21) ngày 14.5.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần tiếng Anh khóa 2016 (M21) ngày 14.5.2019
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Học kỳ II, Năm học 2018-2019
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Học kỳ II, Năm học 2018-2019
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khóa 2017, 2018
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khóa 2017, 2018
Lịch bốc thăm học phần Chuyên đề cao đẳng hệ chính quy khóa 2016.
Lịch bốc thăm học phần Chuyên đề cao đẳng hệ chính quy khóa 2016.
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khóa 2016_điều chỉnh
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khóa 2016_điều chỉnh
Thời khóa biểu lớp nợ học phần XD và TC THCT, QL HCNN và QL ngành GDĐT, PP NCKH GD khóa 2016
Thời khóa biểu lớp nợ học phần XD và TC THCT, QL HCNN và QL ngành GDĐT, PP NCKH GD khóa 2016
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PP tổ chức hoạt động làm quen với Toán cho trẻ MN khóa 2016 (M21)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PP tổ chức hoạt động làm quen với Toán cho trẻ MN khóa 2016 (M21)
Tổng lượt truy cập: 1535394 - Số sinh viên Online: 29
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com