Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách đường LINK học trực tuyến (online) Học kỳ 1 năm hoc 2021 - 2022
(Cập nhật lúc 09:19 | 28/02/2022 )
 

1. Khóa 2021 (Ngành Giáo dục Mầm non) - M26

-Lớp M26A                           - Lớp M26E
-Lớp M26B - Lớp M26G
Lớp M26C  - Lớp M26H
-Lớp M26D - Lớp M26I

+ HỌC GHÉP LỚP:
______________________________________
2. Khóa 2020 (Ngành Giáo dục Mầm non) - M25

Lớp M25A                       Lớp M25D 
Lớp M25B Lớp M25E
- Lớp M25C
 Lớp M25G
_______________________________________
3. Khóa 2019 (Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể dục, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Tiếng Anh)

Lớp M24A                            - Lớp N25
Lớp M24B  - Lớp D15
Lớp M24C  - Lớp TA7
Lớp M24D  - Lớp T19
Lớp M24E  
Lớp M24G  

+ HỌC GHÉP LỚP
Lớp M24A và M24B                            - Lớp M24E và M24G
Lớp M24C và M24D  Lớp T19, N25, TA7 và D15
 

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách phòng thi học kỳ 2 năm học 2021 - 202 của khóa 2021 (M26)
Danh sách phòng thi HK2 Khóa 2019 (M24)
Lịch thi kết thúc học học kỳ 2 năm học 2021 - 2022
LInk học online
Kết quả học tập học kỳ 1 - năm học 2020-2021 - CĐSP Mầm non khóa 2020 (M25)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24) môn PP Tổ chức HĐ giáo dục cho trẻ MN 1 ngày 13.3.2021
Danh sách sinh viên TTSP - CĐ hệ chính quy ngành GDMN khóa 2019 (M24). Thời gian từ 15/3/2021 - 23/4/2021 (chính thức)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24) môn PP Tổ chức HĐ giáo dục cho trẻ MN 3 ngày 09.3.2021
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24) môn Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ ngày 06.3.2021
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24) môn PP Tổ chức HĐ giáo dục cho trẻ MN 2
Danh sách phân đoàn Sinh viên thực tập sư phạm khóa 2019 (M24) ngành GDMN
Kế hoạch tập huấn TTSP, kiến tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Lịch thi lai, thi cải thiện điểm học phần học kỳ 1 năm học 2020 - 2021(từ ngày 02/3/2021 đến 13/3/2021)
Danh sách kiến tập sư phạm Ngành Giáo dục mầm non khóa 2020 (M25)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 ngành GDMN khóa 2020 (M25)
 
Tổng lượt truy cập: 1535399 - Số sinh viên Online: 31
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com