Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 khóa M23
(Cập nhật lúc 09:18 | 04/08/2020 )
  Xem và tải danh sách tại đây  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch tập huấn TTSP, kiến tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Lịch thi lai, thi cải thiện điểm học phần học kỳ 1 năm học 2020 - 2021(từ ngày 02/3/2021 đến 13/3/2021)
Danh sách kiến tập sư phạm Ngành Giáo dục mầm non khóa 2020 (M25)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 ngành GDMN khóa 2020 (M25)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24)
Kết quả thi tiếng Anh đầu vào khóa 2020 (M25)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - năm học 2020 - 2021
Danh sách thi tiếng Anh đầu vào khóa 2020
Kết quả thi Tiếng Anh tăng cường bậc A1 khóa 2019 (không chuyên) năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu lớp Nợ học phần Khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2020 - 2021
Danh sách, phòng thi tiếng Anh tăng cường cấp độ A1 khóa 2019 (M24, D15, T19, N25) ngày 29.8.2020
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 3)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 2)
 
Tổng lượt truy cập: 1145312 - Số sinh viên Online: 64
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com