Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
CHI TIẾT
 
Thông báo thay đổi hình thức thi hk2 năm học 2020 - 2021
(Cập nhật lúc 19:16 | 15/07/2021 )
  Tải file  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019
Phân công giảng dạy năm học 2018-2019
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
Phân công giảng dạy năm học 2019-2020
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021
Phân công giảng dạy năm học 2020-2021
 
Tổng lượt truy cập: 1535401 - Số sinh viên Online: 33
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com