Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
CHI TIẾT
 
Nôi quy dạy và học trực tuyến
(Cập nhật lúc 16:35 | 24/05/2021 )
 

I. Đối với giảng viên

1. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ cho bài giảng. Gửi trước các yêu cầu chuẩn bị bài học và tài liệu tham khảo cho SV.

2. Trang phục và không gian dạy nghiêm túc, đúng mực.

3. Kiểm tra thiết bị, đường truyền Internet, micro, đăng nhập trước buổi học 10 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi dạy bắt đầu. 

4. Thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu, đảm bảo mục tiêu, nội dung và thời lượng giảng dạy của bài giảng.Trường hợp nghỉ dạy thông báo cho Cán bộ trực đào tạo được biết đề có phương án xử lý.

5. Thực hiện kiểm tra thường xuyên học phần theo chương trình đào tạo. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hình thức kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

6. Thường xuyên điểm danh SV trong quá trình giảng dạy (sử dụng cửa sổ trò chuyện). Kết thúc học phần gửi danh sách điểm danh từng buổi về Khoa, Phòng CTSV làm căn cứ xét điều kiện dự thi học phần, xét điểm rèn luyện

II. Đối với  sinh viên

1.     Đọc tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo yêu cầu của giảng viên.

2.     Trang phục và không gian học nghiêm túc, đúng mực.

3. Kiểm tra thiết bị, đường truyền Internet và đăng nhập trước 10 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học bắt đầu.

4. Tham gia đầy đủ các buổi học theo thời khóa biểu, không được tự ý nghỉ học hoặc rời lớp học khi chưa được phép.

5. Luôn bật camera trong quá trình học, micro của từng SV luôn ở chế độ tắt, chỉ có giảng viên có quyền điều khiển các chức năng này; SV chỉ bật micro khi được giảng viên mời tham gia trao đổi nội dung liên quan bài học.

6. Không bật các thiết bị,chương trình khác trên máy tính, để điện thoại chế độ im lặng, không làm việc riêng trong khi tham gia lớp học.

III. Đối với Phòng Đào tạo

            1. Phối hợp Khoa chuyên môn sắp xếp thời khóa biểu học tập theo kế hoạch.

            2.Phân công cán bộ theo dõi, trực đào tạo theo thời khóa biểu. Kiểm tra, hỗ trợ việc giảng dạy của GV, SV.

            3. Phối hợp Khoa chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của SV (nếu có).

 

                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                                    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                    (Đã ký)

                                                                                                Đinh Hiền Minh

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp
Quy chế đào tạo 43 - Đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ Tín chỉ
Quy định về đào tạo Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường
Thông tư liên Bộ về học tập và đánh giá kết quả học tập Giáo dục quốc phòng
Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống Giáo dục quốc dân
Quy định đào tạo tín chỉ năm 2020
Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm
Quy chế đào tạo Cao đẳng giáo dục Mầm non_2023
 
Tổng lượt truy cập: 1642931 - Số sinh viên Online: 11
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com