Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
CHI TIẾT
 
Lịch thi kết thúc học phần - học kỳ 2 năm học 2019-2020
(Cập nhật lúc 15:58 | 05/04/2021 )
  Tải về tại đây  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Lịch thi kết thúc học phần - học kỳ 1 năm học 2019-2020
Lịch thi cải thiện điểm - học kỳ 1 năm học 2019-2020
Lịch thi cải thiện điểm - học kỳ 2 năm học 2019-2020
Lịch thi kết thúc học phần - học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi cải thiện điểm - học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của khóa 2018
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của khóa 2018 (Điều chỉnh lần 1)
 
Tổng lượt truy cập: 1186544 - Số sinh viên Online: 94
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com