Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
CHI TIẾT
 
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (01/3/2021-12/3/2021)
(Cập nhật lúc 14:24 | 05/04/2021 )
  Tải về tại đây  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (03-11/9/2020)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (14-25/9/2020)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (28/9 đến 9/10/2020)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (12-16/10/2020)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (19-30/20/2020)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (02-12/11/2020)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (16-27/11/2020)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (30/11/2020 đến 11/12/2020)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (14/12/2020 đến 08/01/2021)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (15/3/2021-23/4/2021)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (12/4/2021 đến 23/4/2021)
Thời khóa biều từ ngày 21/02/2022 đến 11/3/2022
Thời khóa biểu khóa 2021 (M26) từ ngày 28.3 đến 15.4.2022
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 04.12 đến 29.12.2023 (điều chỉnh)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023 - 2024
 
Tổng lượt truy cập: 1672620 - Số sinh viên Online: 43
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com