Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
ĐƯỜNG LINK NỘP BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021
(Cập nhật lúc 08:58 | 24/07/2021 )
 

+ Sinh viên Bấm vào tên học phần nộp bài và thực hiện nộp bài theo đúng thời gian quy đinh (lịch thi)

* Sinh viên lưu bài thi theo cú pháp:  Họ và tên_Lớp_Họcphan
Ví dụ: SV Nguyễn Thị A lớp M24B nộp bài học phần TTHCM được lưu như sau:  NguyenThiA_M24B_TTHCM         


2. KHÓA 2019 
2.1.  NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (M24)

2.2. NGÀNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (D15)

2.3. NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH (TA7)
    
2.4. NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC (N25)

2.5. NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT (T19)

3. KHÓA 2020 (M25)
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách đường LINK học trực tuyến (online) của các lớp khóa 2019 và 2020
LInk học online
Kết quả học tập học kỳ 1 - năm học 2020-2021 - CĐSP Mầm non khóa 2020 (M25)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24) môn PP Tổ chức HĐ giáo dục cho trẻ MN 1 ngày 13.3.2021
Danh sách sinh viên TTSP - CĐ hệ chính quy ngành GDMN khóa 2019 (M24). Thời gian từ 15/3/2021 - 23/4/2021 (chính thức)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24) môn PP Tổ chức HĐ giáo dục cho trẻ MN 3 ngày 09.3.2021
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24) môn Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ ngày 06.3.2021
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24) môn PP Tổ chức HĐ giáo dục cho trẻ MN 2
Danh sách phân đoàn Sinh viên thực tập sư phạm khóa 2019 (M24) ngành GDMN
Kế hoạch tập huấn TTSP, kiến tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Lịch thi lai, thi cải thiện điểm học phần học kỳ 1 năm học 2020 - 2021(từ ngày 02/3/2021 đến 13/3/2021)
Danh sách kiến tập sư phạm Ngành Giáo dục mầm non khóa 2020 (M25)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 ngành GDMN khóa 2020 (M25)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24)
Kết quả thi tiếng Anh đầu vào khóa 2020 (M25)
 
Tổng lượt truy cập: 1198013 - Số sinh viên Online: 121
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com