Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Lịch thi kết thúc học phần lần 1 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 của khóa 2021, 2022
(Cập nhật lúc 08:23 | 17/05/2023 )
  Tải file  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu khóa 2020, 2021 từ ngày 24.4 đến 19.5
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 của khóa 2020
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 20.02 đến ngày 10.03.2023
Thời khóa biếu từ ngày 06/02/2023 đến 14/02/2023 (điều chỉnh)
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của khóa 2020 và 2021
Danh sách phòng thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của khóa 2022 (M27)
Lich thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 của khóa 2022
Danh sách phòng thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của khóa 2021 (M26)
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 28.11.2022 đến 06.01.2023 (Điều chỉnh khóa M27)
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 07.11.2022 đến 07.01.2023 (Điều chỉnh)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của khóa 2020, 2021
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 17.10.2022 đến 06.01.2023
Thời khóa biều toàn khóa 2022 (M27)
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 05.9.2022 đến 15.9.2022
Danh sách phòng thi học kỳ 2 năm học 2021 - 202 của khóa 2021 (M26)
 
Tổng lượt truy cập: 1611180 - Số sinh viên Online: 23
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com