Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách cải thiện điểm học phần Quản lý Hành chính nhà nước Khóa 2016_M21 (26-02-2019)
Danh sách cải thiện điểm học phần Quản lý HCNN và QL ngành GD và ĐT Khóa 2016_M21 (26.02.2019)
Danh sách thi, phòng thi học phần Giáo dục hòa nhập khóa 2016 (M21) ngày 23.02.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Giáo dục hòa nhập khóa 2016 (M21) ngày 23.02.2019
Danh sách Sinh viên thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non khóa 2016_M21 (chính thức)
Danh sách Sinh viên thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non khóa 2016_M21 (chính thức)
Danh sách thi, phòng thi học phần Giáo dục gia đình khóa 2016 (M21) ngày 21.02.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Giáo dục gia đình khóa 2016 (M21) ngày 21.02.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 19.02.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 19.02.2019
Danh sách sinh viên khóa 2016 (M21) đăng ký thi cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2018 - 2019
Danh sách sinh viên khóa 2016 (M21) đăng ký thi cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2018 - 2019
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm khóa 2016_M21 (dự kiến điều chỉnh_1)
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm khóa 2016_M21 (dự kiến điều chỉnh_1)
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm năm học 2018 - 2019 khóa 2016_M21 (dự kiến)
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm năm học 2018 - 2019 khóa 2016_M21 (dự kiến)
Danh sách sinh viên thực tập chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ - Khóa 2017 (M22)
Danh sách sinh viên thực tập chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ - Khóa 2017 (M22)
Tổng lượt truy cập: 945305 - Số sinh viên Online: 11
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com