Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2017- 2018
Lịch thi học kỳ I năm học 2017- 2018
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 -2018 (điều chỉnh từ 21.11.2017)
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 -2018 (điều chỉnh từ 21.11.2017)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (điều chỉnh từ 06.11.2017)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (điều chỉnh từ 06.11.2017)
Thông báo về việc truy cập website của sinh viên khóa 2017
Hướng dẫn sinh viên khóa 2017 sử dụng trang thông tin cá nhân
Kết quả tiếng Anh đầu vào cao đẳng Khóa 2017 (TA5)
Kết quả tiếng Anh đầu vào cao đẳng Khóa 2017 (TA5)
Kết quả tiếng Anh đầu vào cao đẳng Khóa 2017 (M22,D13,T17,N23)
Kết quả tiếng Anh đầu vào cao đẳng Khóa 2017 (M22,D13,T17,N23)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (điều chỉnh từ 16.10.2017)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (điều chỉnh từ 16.10.2017)
Danh sách sinh viên CĐ hệ chính quy khóa 21016 hoàn thành tiếng Anh tăng cường
Danh sách sinh viên CĐ hệ chính quy khóa 21016 hoàn thành tiếng Anh tăng cường
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học tiếng Anh chuyên ngành CĐ hệ chính quy khóa 2015
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học tiếng Anh chuyên ngành CĐ hệ chính quy khóa 2015
Điểm học kỳ he_2017 lớp TC SPMN hệ VLVH (TMV13A)
Điểm học kỳ he_2017 lớp TC SPMN hệ VLVH (TMV13A)
Tổng lượt truy cập: 337965 - Số sinh viên Online: 45
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com