Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Kết quả tiếng Anh tăng cường Khóa 2016 (đợt 1)
Kết quả tiếng Anh tăng cường Khóa 2016 (đợt 1)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học tiếng Anh chuyên ngành; kết quả TACB cao đẳng khóa 2015
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học tiếng Anh chuyên ngành; kết quả TACB cao đẳng khóa 2015
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2_năm học 2016-2017
Danh sách phòng thi học phần lý thuyết khóa 2015_ngành Giáo dục mầm non học kỳ 2 Năm học 2016_2017
Danh sách sinh viên CĐSP Mầm non khóa 2014(M19) thực tập sư phạm
Danh sách sinh viên CĐSP Mầm non khóa 2014 (M19) thực tập sư phạm 2 (hoàn chỉnh kiến thức)
Danh sách thi dành cho sinh viên CĐSP Mầm non 19 (2014)
Danh sách thi dành cho sinh viên CĐSP Mầm non 19 (2014) (Các môn thi tự luận)
Lịch thi học kỳ 2 các khóa 2015, 2016, TM12
Lịch thi học kỳ 2 các khóa cao đẳng 2015, 2016, Trung cấp sư phạm Mầm non khóa 12 (2016-2018)
Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 - Hệ Trung cấp Chính quy
Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 - Hệ Trung cấp Chính quy mầm non TM11 (2015-2017) và TM12 (2016-2018)
Tổng lượt truy cập: 256142 - Số sinh viên Online: 71
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com