Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Lịch bốc thăm học phần bảo về chuyên đề_Cao đẳng chính quy khóa 2015
Lịch bốc thăm học phần bảo về chuyên đề_Cao đẳng chính quy khóa 2015
Thời khóa biếu lớp nợ học phần NCKH_QLHCNN_PP Toán_AVCN_MTXQ.
Thời khóa biếu lớp nợ học phần NCKH_QLHCNN_PP Toán_AVCN_MTXQ
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018- Dành cho sinh viên khóa 2015
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018- Dành cho sinh viên khóa 2015
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 -2018 (áp dụng từ 16.4.2018)
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 -2018 (áp dụng từ 16.4.2018)
Danh sách sinh viên kiến tập sư phạm CĐSP Mầm non 2017 (M22)
Danh sách sinh viên kiến tập sư phạm CĐSP Mầm non 2017 (M22)
Thời khóa biểu lớp nợ Học phần Tổ chức Hoạt động vui chơi khóa 2016 (M21)
Thời khóa biểu lớp nợ Học phần Tổ chức Hoạt động vui chơi khóa 2016 (M21)
Danh sách sinh viên khóa 2015 tham gia thực tập sư phạm từ ngày 05.3.2018 đến 13.4.2018 (Danh sách chính thức)
Danh sách sinh viên khóa 2015 tham gia thực tập sư phạm từ ngày 05.3.2018 đến 13.4.2018 (Danh sách chính thức)
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm năm 2018 khóa 2016_M21 (main_21.02.2018)
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm năm 2018 khóa 2016_M21 (main_21.02.2018)
Danh sách học sinh thực tập: Trung cấp Mầm non TM12 hệ chính quy
Danh sách học sinh thực tập: Trung cấp Mầm non TM12 hệ chính quy
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm khóa 2016_M21 (dự kiến)
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm khóa 2016_M21 (dự kiến)
Tổng lượt truy cập: 420995 - Số sinh viên Online: 509
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com