Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách sinh viên dự thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018 - khóa 2017 (M22)
Danh sách sinh viên dự thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018 - khóa 2017 (M22)
Điểm trung bình học tập học kỳ I, 2017-2018 (chưa có điểm TA3)
Điểm trung bình học tập học kỳ I, 2017-2018 (chưa TA3)
Danh sách thi cải thiện điểm Học phần: Phòng bệnh và ĐBAT cho trẻ_M21 (hoc kỳ 1, 2017-2018)
Danh sách thi cải thiện điểm Học phần: Phòng bệnh và ĐBAT cho trẻ_M21 (hoc kỳ 1, 2017-2018)
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018
Kế hoạch phân công giảng dạy năm học 2017-2018
Kế hoạch phân công giảng dạy năm học 2017-2018
Lịch thi cải thiện điểm từ ngày 22.01.2018 đến ngày 08.3.2018
Lịch thi cải thiện điểm từ ngày 22.01.2018 đến ngày 08.3.2018
Thời khóa biểu nợ học phần cao đẳng hệ chính quy khóa 2016 (M21)
Thời khóa biểu nợ học phần cao đẳng hệ chính quy khóa 2016 (M21)
Phòng thi, Danh sách Sinh viên dự thi HP Chương trình GDHMN (M21_SV nợ HP). Sinh viên có mặt tại phòng thi 7h00
Phòng thi, Danh sách Sinh viên dự thi HP Chương trình GDHMN (M21_SV nợ HP). Sinh viên có mặt tại phòng thi 7h00
THỜI KHÓA BIỀU HK2_NĂM HỌC 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỀU HK2_NĂM HỌC 2017 - 2018
Danh sách Sinh viên dự thi học phần học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Danh sách Sinh viên dự thi học phần học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Tổng lượt truy cập: 337964 - Số sinh viên Online: 44
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com