Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách sinh viên CĐ hệ chính quy khóa 21016 hoàn thành tiếng Anh tăng cường
Danh sách sinh viên CĐ hệ chính quy khóa 21016 hoàn thành tiếng Anh tăng cường
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học tiếng Anh chuyên ngành CĐ hệ chính quy khóa 2015
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học tiếng Anh chuyên ngành CĐ hệ chính quy khóa 2015
Điểm học kỳ he_2017 lớp TC SPMN hệ VLVH (TMV13A)
Điểm học kỳ he_2017 lớp TC SPMN hệ VLVH (TMV13A)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 11.9.2017)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 11.9.2017)
Lịch thi cải thiện điểm, thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017 (điều chỉnh)
Lịch thi cải thiện điểm, thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017 (điều chỉnh)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Điều chỉnh từ 28.8.2017 các ngành GDĐB, GDTC, SPTA)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Điều chỉnh từ 28.8.2017 các ngành GDĐB, GDTC, SPTA)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Điều chỉnh)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Điều chỉnh)
Lịch thi cải thiện điểm, thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017
Lịch thi cải thiện điểm, thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu, Danh sách lớp bổ túc tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh tăng cường,
Thời khóa biểu, Danh sách lớp bổ túc tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh tăng cường,
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Tổng lượt truy cập: 934723 - Số sinh viên Online: 83
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com