Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Điểm học kỳ hè năm 2018_lớp TMV14
Điểm học kỳ hè năm 2018_lớp TMV14
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PPTCHĐ Phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 15,20/9/2018
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PPTCHĐ Phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 15,20/9/2018
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PPTCHĐ LQ Môi trường xung quanh khóa 2016 (M21) ngày 15,20/9/2018
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PPTCHĐ LQ Môi trường xung quanh khóa 2016 (M21) ngày 15,20/9/2018
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần Nghề GVMN khóa 2016 (M21) ngày 11/9/2018
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần Nghề GVMN khóa 2016 (M21) ngày 11/9/2018
Phòng thi tiếng Anh tăng cường khóa 2016, 2017 (lớp bổ túc)
Phòng thi tiếng Anh tăng cường khóa 2016, 2017 (lớp bổ túc)
Lịch thi Cải thiện điểm học phần học kỳ 2_năm học 2017_2018
Lịch thi Cải thiện điểm học phần học kỳ 2_năm học 2017_2018
Lịch thực tập sư phạm bổ sung khóa 2016 (M21)
Lịch thực tập sư phạm bổ sung khóa 2016 (M21)
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A1 (TA5)
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A1 (TA5)
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A2 (TA4)
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A2 (TA4)
Thời khóa biểu, danh sách học bổ túc tiếng Anh tăng cường khóa 2016, 2017
Thời khóa biểu, danh sách học bổ túc tiếng Anh tăng cường khóa 2016, 2017
Tổng lượt truy cập: 945339 - Số sinh viên Online: 43
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com