Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A1 (M22,N23,T17,D13)_điều chỉnh
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A1 (M22,N23,T17,D13)_điều chỉnh
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A2 (M21,N22,T16,D12)
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A2 (M21,N22,T16,D12)
Điểm trung bình học tập cao đẳng hệ chính quy khóa 2016, 2017
Điểm trung bình học tập cao đẳng hệ chính quy khóa 2016, 2017
Thông báo triển khai học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt 2 (từ ngày 16-29/7/2018)
Thông báo triển khai học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt 2 (từ ngày 16-29/7/2018)
Thông báo phòng thi sáng ngày 06.7.2018
Thông báo phòng thi sáng ngày 06.7.2018
Thời khóa biểu các lớp hoàn chỉnh kiến thức hè 2018
Thời khóa biểu các lớp hoàn chỉnh kiến thức hè 2018
Danh sách phòng thi, sinh viên dự thi tiếng Anh tăng cường ngày 30.6.2018
Danh sách phòng thi, sinh viên dự thi tiếng Anh tăng cường ngày 30.6.2018
Danh sách sinh viên khóa 2017 (M22) học Giáo dục quốc phòng hè 2018
Danh sách sinh viên khóa 2017 (M22) học Giáo dục quốc phòng hè 2018
Kế hoạch tập huấn TTSP hè 2018 - khóa 2015, 2016
Kế hoạch tập huấn TTSP hè 2018 - khóa 2015, 2016
Danh sách thi, phòng thi học kỳ II, năm học 2017 - 2018 ngành GDMN khóa 2016 (M21)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ II, năm học 2017-2018 ngành GDMN khóa 2016 (M21)
Tổng lượt truy cập: 827256 - Số sinh viên Online: 153
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com