Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Lịch thi Cải thiện điểm học phần học kỳ 2_năm học 2017_2018
Lịch thi Cải thiện điểm học phần học kỳ 2_năm học 2017_2018
Lịch thực tập sư phạm bổ sung khóa 2016 (M21)
Lịch thực tập sư phạm bổ sung khóa 2016 (M21)
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A1 (TA5)
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A1 (TA5)
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A2 (TA4)
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A2 (TA4)
Thời khóa biểu, danh sách học bổ túc tiếng Anh tăng cường khóa 2016, 2017
Thời khóa biểu, danh sách học bổ túc tiếng Anh tăng cường khóa 2016, 2017
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A1 (M22,N23,T17,D13)_điều chỉnh
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A1 (M22,N23,T17,D13)_điều chỉnh
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A2 (M21,N22,T16,D12)
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A2 (M21,N22,T16,D12)
Điểm trung bình học tập cao đẳng hệ chính quy khóa 2016, 2017
Điểm trung bình học tập cao đẳng hệ chính quy khóa 2016, 2017
Thông báo triển khai học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt 2 (từ ngày 16-29/7/2018)
Thông báo triển khai học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt 2 (từ ngày 16-29/7/2018)
Thông báo phòng thi sáng ngày 06.7.2018
Thông báo phòng thi sáng ngày 06.7.2018
Tổng lượt truy cập: 500888 - Số sinh viên Online: 22
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com