Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Kế hoạch tập huấn TTSP hè 2018 - khóa 2015, 2016
Kế hoạch tập huấn TTSP hè 2018 - khóa 2015, 2016
Danh sách thi, phòng thi học kỳ II, năm học 2017 - 2018 ngành GDMN khóa 2016 (M21)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ II, năm học 2017-2018 ngành GDMN khóa 2016 (M21)
Lịch thi tiếng Anh tăng cường, nợ học phần TLTE2 (M21), GDTC (M21)
Lịch thi tiếng Anh tăng cường, nợ học phần TLTE2 (M21), GDTC (M21)
Thời khóa biểu lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục mầm non 2018
Thời khóa biểu lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục mầm non 2018
Thời khóa biểu lớp TMV13A_hè năm 2018
Thời khóa biểu lớp TMV13A_hè năm 2018
Kế hoạch, Thể lệ, Hướng dẫn chia sẻ thông tin cuộc thi "Đồng hành tuyển sinh năm 2018 cùng Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang"
Kế hoạch, Thể lệ, Hướng dẫn chia sẻ thông tin cuộc thi "Đồng hành tuyển sinh năm 2018 cùng Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang"
Danh sách thi_Phòng thi học kỳ 2_năm học 2017_2018_Khóa 2015_Ngành GDMN
Danh sách thi_Phòng thi học kỳ 2_năm học 2017_2018_Khóa 2015_Ngành GDMN
Kế hoạch ôn tập và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản_khóa 2015 (Chinh thức)
Kế hoạch ôn tập và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản_khóa 2015 (Chinh thức)
Quy định báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu hoa học của Sinh viên
Quy định báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu hoa học của Sinh viên
Tổng lượt truy cập: 420919 - Số sinh viên Online: 471
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com