Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo về việc truy cập tra cứu điểm của sinh viên
(Cập nhật lúc 11:30 | 18/10/2016 )
 
Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm lên Trang thông tin đào tạo tín chỉ.
Sinh viên khóa 2014, 2015 quên mật khẩu lên Phòng Đào tạo để xin cấp lại mật khẩu mới (Thầy Thúy)
Sinh viên khóa 2016: Tên truy cập là mã sinh viên, mật khẩu  là 123. 
Sau khi truy cập thành công sinh viên phải thay đổi mật khẩu.
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (điều chỉnh từ 18.9.2017)
Danh sách sinh viên CĐ hệ chính quy khóa 21016 hoàn thành tiếng Anh tăng cường
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học tiếng Anh chuyên ngành CĐ hệ chính quy khóa 2015
Điểm học kỳ he_2017 lớp TC SPMN hệ VLVH (TMV13A)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 11.9.2017)
Lịch thi cải thiện điểm, thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017 (điều chỉnh)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Điều chỉnh từ 28.8.2017 các ngành GDĐB, GDTC, SPTA)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (Điều chỉnh)
Lịch thi cải thiện điểm, thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu, Danh sách lớp bổ túc tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh tăng cường,
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Kết quả tiếng Anh tăng cường Khóa 2016 (đợt 1)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học tiếng Anh chuyên ngành; kết quả TACB cao đẳng khóa 2015
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2_năm học 2016-2017
 
Tổng lượt truy cập: 256086 - Số sinh viên Online: 37
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com