Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Thời khóa biếu lớp nợ học phần NCKH_QLHCNN_PP Toán_AVCN_MTXQ.
(Cập nhật lúc 08:18 | 27/04/2018 )
  Tải tại đây  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách thi_Phòng thi học kỳ 2_năm học 2017_2018_Khóa 2015_Ngành GDMN
Kế hoạch ôn tập và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản_khóa 2015 (Chinh thức)
Quy định báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu hoa học của Sinh viên
Lịch bốc thăm học phần bảo về chuyên đề_Cao đẳng chính quy khóa 2015
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018- Dành cho sinh viên khóa 2015
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 -2018 (áp dụng từ 16.4.2018)
Danh sách sinh viên kiến tập sư phạm CĐSP Mầm non 2017 (M22)
Thời khóa biểu lớp nợ Học phần Tổ chức Hoạt động vui chơi khóa 2016 (M21)
Danh sách sinh viên khóa 2015 tham gia thực tập sư phạm từ ngày 05.3.2018 đến 13.4.2018 (Danh sách chính thức)
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm năm 2018 khóa 2016_M21 (main_21.02.2018)
Danh sách học sinh thực tập: Trung cấp Mầm non TM12 hệ chính quy
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm khóa 2016_M21 (dự kiến)
Kế hoạch tập huấn TTSP HK2_năm học 2017_2018
Danh sách sinh viên khóa 2015 tham gia thực tập sư phạm từ ngày 05.3.2018 đến 13.4.2018
Danh sách sinh viên kiến tập, thực tập sư phạm 2018 (ngành GDTC,SPAN,SPTA)
 
Tổng lượt truy cập: 385825 - Số sinh viên Online: 4
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com