Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Phòng thi, Danh sách Sinh viên dự thi HP Chương trình GDHMN (M21_SV nợ HP). Sinh viên có mặt tại phòng thi 7h00
(Cập nhật lúc 09:04 | 11/01/2018 )
  Danh sach phong thi HP chuong trinh GDHMN (M21) - web.pdf  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách thi cải thiện điểm Học phần: PP tổ chức HĐ Âm nhạc cho trẻ MN_M21 (hoc kỳ 1, 2017-2018)
Danh sách thi cải thiện điểm Học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi_M21 (hoc kỳ 1, 2017-2018)
Danh sách sinh viên dự thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018 - khóa 2017 (M22)
Điểm trung bình học tập học kỳ I, 2017-2018 (chưa có điểm TA3)
Danh sách thi cải thiện điểm Học phần: Phòng bệnh và ĐBAT cho trẻ_M21 (hoc kỳ 1, 2017-2018)
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018
Kế hoạch phân công giảng dạy năm học 2017-2018
Lịch thi cải thiện điểm từ ngày 22.01.2018 đến ngày 08.3.2018
Thời khóa biểu nợ học phần cao đẳng hệ chính quy khóa 2016 (M21)
THỜI KHÓA BIỀU HK2_NĂM HỌC 2017 - 2018
Danh sách Sinh viên dự thi học phần học kỳ I, năm học 2017 - 2018
Lịch thi học kỳ I năm học 2017- 2018
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 -2018 (điều chỉnh từ 21.11.2017)
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017 - 2018 (điều chỉnh từ 06.11.2017)
Thông báo về việc truy cập website của sinh viên khóa 2017
 
Tổng lượt truy cập: 322252 - Số sinh viên Online: 133
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com