Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh tăng cường (Toàn trường - Học nợ học phần)
(Cập nhật lúc 09:54 | 28/08/2019 )
  Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh tăng cường (Nợ học phần)
- Khóa 2017: 14h00 ngày 07/9/2019 - Phòng thi: 401A1
- Khóa 2018: 14h00 ngày 07/9/2019 - Phòng thi: 402A1
- TA5+TA6:    14h00 ngày 07/9/2019 - Phòng thi: 403A1

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 khóa M23
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 3)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 CĐ ngành GDMN khóa 2019 (M24)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 2)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 (Điều chỉnh lần 1)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020
TKB và danh sách các lớp học nợ học phần và cải thiện điểm M22, M23 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách, thời khóa biểu học nợ học phần và cải thiện điểm môn Đánh giá GDMN - Khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm - học kỳ 1- năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Danh sách, phòng thi cải thiện điểm HP Tâm lý học và Giáo dục học đại cương khóa 2019 (M24)_ ngày thi 04.6.2020
Thời khóa biểu lớp nợ học phần XD_TCTHCT và HĐVC
Lịch thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 từ ngày 15/5 đến 16/7/2020
Kế hoạch tập huấn Thực tập sư phạm học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020
Danh sách sinh viên thực tập khóa 2017 (M22) Học kỳ 2 năm học 2019-2020 (chính thức)
 
Tổng lượt truy cập: 994973 - Số sinh viên Online: 129
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com