Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Học kỳ II, Năm học 2018-2019
(Cập nhật lúc 16:08 | 02/07/2019 )
 

Nhằmmục đích thu thập thông tin làm cơ sở đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng côngtác tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, Trường Cao đẳng Sưphạm Trung ương Nha Trang xin gửi tới các bạn sinh viên phiếu câu hỏi dưới đây.Rất mong các bạn hợp tác bằng cách đánh dấu X vào các ô thích hợp hoặc điền thêmthông tin vào chỗ trống.Nhà trường đảm bảo mọi thông tin khảo sát sẽđược sử dụng đúng mục đích, không làm phương hại đến người trả lời.

Trântrọng cảm ơn!

Đối tượng thạm giakhảo sát: Sinhviên khóa 2017, 2018 (Tất cả các ngành)

Thời gian khảo sát: Từngày 01/7/2019 đến 10/7/2019

Sinh viên chọn PHIẾU KHẢO SÁT  để trả lời các câu hỏi 

Chú ý: Sinh viên phải gi rõ thông tin tên của Giảng viênvà tên học phần mà sinh viên cảm thầy chưa hài lòng tại các câu hỏi mở..
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh cao đẳng hệ chính quy khóa 2019
Phòng Đào tạo dự kiến tổ chức các lớp học nợ học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2018-2019 - CĐSP Mầm non - khóa 2018 (M23)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2018-2019 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Thông báo lịch xét và công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 (ngày xét 24.9.2019)
Điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh tăng cường (Toàn trường - Học nợ học phần)
Thời khóa biểu, danh sách học nợ HP Điều chỉnh KHGD cho trẻ ở trường MN (Chuyên đề 1)
Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục Thế chất - Khóa 2017
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường Bậc A1 khóa 2018 (TA6, D14, T18, N24)
Kết quả tiếng Anh tăng cường Bậc A2 khóa 2017 (TA5, D13, T17, N23)
Lịch học nợ Tiếng Anh tăng cường Học kỳ 1 - năm học 2019-2020 (Toàn Trường)
Kết quả học tiếng Anh tăng cường bậc A2, trình độ cao đẳng chính quy, khóa 2017 (không chuyên)
Lịch học và danh sách học nợ học phần học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo danh sách phòng, xe SV tham gia học tập GD quốc phòng Cao đẳng hệ chính quy khóa 2018_đợt 2
Thông báo danh sách phòng, xe SV tham gia học tập GD quốc phòng Cao đẳng hệ chính quy khóa 2018
 
Tổng lượt truy cập: 827273 - Số sinh viên Online: 154
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com