Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Học kỳ II, Năm học 2018-2019
(Cập nhật lúc 16:08 | 02/07/2019 )
 

Nhằmmục đích thu thập thông tin làm cơ sở đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng côngtác tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, Trường Cao đẳng Sưphạm Trung ương Nha Trang xin gửi tới các bạn sinh viên phiếu câu hỏi dưới đây.Rất mong các bạn hợp tác bằng cách đánh dấu X vào các ô thích hợp hoặc điền thêmthông tin vào chỗ trống.Nhà trường đảm bảo mọi thông tin khảo sát sẽđược sử dụng đúng mục đích, không làm phương hại đến người trả lời.

Trântrọng cảm ơn!

Đối tượng thạm giakhảo sát: Sinhviên khóa 2017, 2018 (Tất cả các ngành)

Thời gian khảo sát: Từngày 01/7/2019 đến 10/7/2019

Sinh viên chọn PHIẾU KHẢO SÁT  để trả lời các câu hỏi 

Chú ý: Sinh viên phải gi rõ thông tin tên của Giảng viênvà tên học phần mà sinh viên cảm thầy chưa hài lòng tại các câu hỏi mở..
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách sinh viên đăng ký cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020 - Khóa 2017 (M22)
Kế hoạch tập huấn TTSP học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các khóa 2017 và 2018.
Danh sách sinh viên thực tập nhà trẻ khóa 2018_Ngành giáo dục Mầm non (Điều chỉnh)
Danh sách sinh viên thực tập khóa 2017 (M22) Điều chỉnh các sinh viên có đơn xin đổi cơ sở Thực tập
Danh sách sinh viên thực tập nhà trẻ học kỳ 2_năm học 2019-2020 (M23)
Danh sách SV thực tập sư phạm ngành GD Đặc biệt, GD Thể chất, SP Tiếng Anh, SP Âm nhạc (bổ sung, điều chỉnh)
Danh sách sinh viên thực tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Khóa 2017 (M22)
Lịch thi cải thiện điểm học phần từ ngày 04/02/2020 đến 22/02/2020
Danh sách Sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020_khóa 2018_ngành GDMN (M23)
Danh sách thi, phòng thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Điều chỉnh lịch thi nợ học phần - Học kỳ I, năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp liên thông cao đẳng VLVH LMV15B
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 từ ngày 19/12/2019 đến 10/01/2020
Kết quả tiếng Anh đầu vào và cấp độ học CĐ hệ chính quy khóa 2019_không chuyên (M24, D15, T19, N25)
Thời gian tập huấn TTSP khóa 2017_ngành Giáo dục đặc biệt
 
Tổng lượt truy cập: 934745 - Số sinh viên Online: 88
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com