Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách thi, phòng thi học phần Điều chỉnh KHGD cho trẻ ở trường MN khóa 2016 (M21) từ 20-24/5/2019
(Cập nhật lúc 17:12 | 17/05/2019 )
  Danh sách phòng thi, SV đủ điều kiện dự thi học phần Điều chỉnh KHGD cho trẻ ở Trường MN_M21.pdf  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Danh sách, thời khóa biểu học nợ học phần và cải thiện điểm môn Đánh giá GDMN - Khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm - học kỳ 1- năm học 2019-2020 - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Danh sách, phòng thi cải thiện điểm HP Tâm lý học và Giáo dục học đại cương khóa 2019 (M24)_ ngày thi 04.6.2020
Thời khóa biểu lớp nợ học phần XD_TCTHCT và HĐVC
Lịch thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 từ ngày 15/5 đến 16/7/2020
Kế hoạch tập huấn Thực tập sư phạm học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020
Danh sách sinh viên thực tập khóa 2017 (M22) Học kỳ 2 năm học 2019-2020 (chính thức)
Thời khóa biểu có sự hướng dẫn của giảng viên trong thời gian tạm nghỉ dịch Covid - 19
Thông báo Về việc tiếp tục hỗ trợ sinh viên học tập trong thời gian tạm thời nghỉ phòng dịch Covid - 19
Danh sách sinh viên đăng ký cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020 - Khóa 2017 (M22)
Kế hoạch tập huấn TTSP học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các khóa 2017 và 2018.
Danh sách sinh viên thực tập nhà trẻ khóa 2018_Ngành giáo dục Mầm non (Điều chỉnh)
Danh sách sinh viên thực tập khóa 2017 (M22) Điều chỉnh các sinh viên có đơn xin đổi cơ sở Thực tập
Danh sách sinh viên thực tập nhà trẻ học kỳ 2_năm học 2019-2020 (M23)
Danh sách SV thực tập sư phạm ngành GD Đặc biệt, GD Thể chất, SP Tiếng Anh, SP Âm nhạc (bổ sung, điều chỉnh)
 
Tổng lượt truy cập: 971540 - Số sinh viên Online: 63
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com