Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Học kỳ II, Năm học 2018-2019
(Cập nhật lúc 10:17 | 20/05/2019 )
 

Nhằm mục đích thu thập thông tinlàm cơ sở đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiểm tra đánhgiá kết quả học tập của người học, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trangxin gửi tới các bạn sinh viên phiếu câu hỏi dưới đây. Rất mong các bạn hợp tácbằng cách đánh dấu X vào các ô thích hợp hoặc điền thêm thông tin vào chỗ trống.Nhà trường đảm bảo mọi thông tin khảo sát sẽ được sử dụngđúng mục đích, không làm phương hại đến người trả lời.

Trân trọng cảm ơn!

Đối tượng thạm gia khảo sát: Sinh viên khóa 2016 (Tất cả các ngành)

Thời gian khảo sát: Từ ngày 13/5/2019 đến 30/5/2019

Sinh viên chọn PHIẾU KHẢO SÁT  để trả lời các câu hỏi 

Chú ý: Sinh viên phải gi rõ thông tin tên của Giảng viên và tên học phần mà sinh viên cảm thầy chưa hài lòng tại các câu hỏi mở.

      
               
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Kết quả học tiếng Anh tăng cường bậc A2, trình độ cao đẳng chính quy, khóa 2017 (không chuyên)
Lịch học và danh sách học nợ học phần học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo danh sách phòng, xe SV tham gia học tập GD quốc phòng Cao đẳng hệ chính quy khóa 2018_đợt 2
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Học kỳ II, Năm học 2018-2019
Thông báo danh sách phòng, xe SV tham gia học tập GD quốc phòng Cao đẳng hệ chính quy khóa 2018
Khảo sát ý kiến người học về kiểm tra đánh giá học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019
Danh sách, phòng thi tiếng Anh tăng cường ngành GD Đặc biệt, GD Thể chất, SP Âm nhạc, SP tiếng Anh ngày 28,29/6/2019
Danh sách thi, phòng thi tiếng Anh tăng cường - CĐSP Mầm non - khóa 2017 (M22)
Lịch tập huấn, danh sách đoàn thực tập sư phạm 1 hè 2019 - CĐSP Mầm non khóa 2017 (M22)
Kết quả học tập toàn khóa cao đẳng hệ chính quy khóa 2016
Thời khóa biều lớp LMV15_giai đoạn hè năm 2019
Kế hoạch tập huấn Thực tập sư phạm khóa 2016, 2017_hè năm 2019
Thời khóa biểu học phần Đánh gía trong Giáo dục mầm non (SV nợ HP)
Thời khóa biều lớp LMV14_giai đoạn hè năm 2019
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019 khóa 2018 (M23)
 
Tổng lượt truy cập: 792730 - Số sinh viên Online: 57
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com