Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Lịch thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản CĐ hệ chính quy khóa 2016
(Cập nhật lúc 15:07 | 07/12/2018 )
 
Lịch thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cao đẳng hệ chính quy khóa 2016 có sự điều chỉnh so với kế hoạch đã thông báo. Đề nghị các lớp  theo dõi cụ thể lịch thi đính kèm.
Tải lịch thi tại đây: Lich thi chung chi UDCNTT co ban khoa 2016.pdf

Địa chỉ tổ chức thi: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ, Trường Đại học Thông tin Liên lạc.
Số 101B đường Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.

Sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút để làm thủ tục

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu và danh sách sinh viên học nợ học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi - Khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi học phần Đường lối Cách mạng của Đảng khóa 2016 (M21) ngày 02.3.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Đánh giá trong Giáo dục Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 28.02.2019
Danh sách bốc thăm đề thi học phần cải thiện điểm khóa 2016_M21 (PP Toán, Tạo hình)
Danh sách cải thiện điểm học phần Quản lý Hành chính nhà nước Khóa 2016_M21 (26-02-2019)
Danh sách thi, phòng thi học phần Giáo dục hòa nhập khóa 2016 (M21) ngày 23.02.2019
Danh sách Sinh viên thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non khóa 2016_M21 (chính thức)
Danh sách thi, phòng thi học phần Giáo dục gia đình khóa 2016 (M21) ngày 21.02.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 19.02.2019
Danh sách sinh viên khóa 2016 (M21) đăng ký thi cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2018 - 2019
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm khóa 2016_M21 (dự kiến điều chỉnh_1)
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm năm học 2018 - 2019 khóa 2016_M21 (dự kiến)
Danh sách sinh viên thực tập chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ - Khóa 2017 (M22)
Phiếu khảo sát về hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả người học Học kỳ 1_năm học 2018_2019
Danh sách phòng thi học kỳ I, năm học 2018 - 2019 khóa 2016 (M21)
 
Tổng lượt truy cập: 672038 - Số sinh viên Online: 59
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com