Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Lịch thi kết thúc học phần
(Cập nhật lúc 10:29 | 11/12/2018 )
 
Phòng Đào tạo thông báo: Lịch thi kết thúc học phần.
Lịch thi này dành cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non học lại các học phần chưa đạt.

7h30 ngày thứ bảy 01/12/2018: Vệ sinh - Dinh dưỡng (các lớp 22ABCDE)
7h30 ngày Chủ nhật 02/12/2018: Vệ sinh - Dinh dưỡng (các lớp còn lại)
15h00 ngày thứ Năm 13/12/2018: Giáo dục học Mầm non

Danh sách sinh viên dự thi:  Tải tại đây 


 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Phiếu khảo sát về hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả người học Học kỳ 1_năm học 2018_2019
Danh sách phòng thi học kỳ I, năm học 2018 - 2019 khóa 2016 (M21)
Danh sách phòng thi học kỳ 1_năm học 2018-2019_khóa 2017 (M22)
Danh sách phòng thi học kỳ 1_năm học 2018-2019_khóa 2018 (M23)
Lịch thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản CĐ hệ chính quy khóa 2016
Lịch học bổ túc kiến thức, ôn tập, thi lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Cao đẳng hệ chính quy khóa 2016
Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào khóa 2018 (M23,D14,T18,N24)
Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào khóa 2018 (TA6)
Kế hoạch tập huấn sư phạm khóa 2016_Ngành Giáo dục đặc biệt
Danh sách sinh viên dự kiểm tra tiếng Anh đầu vào Cao đẳng hệ chính quy khóa 2018
Thời khóa biểu, danh sách sinh viên nợ học phần Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ khóa 2016 (M21)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa 2016 (M21) ngày 29/9/2018
Thông báo (V/v thay đổi lịch kiểm tra đầu vào tiếng Anh khóa 2018)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần Tâm lý học xã hội khóa 2016 (M21) ngày 22/9/2018
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường khóa 2016, 2017 (lớp bổ túc 30 tiết)
 
Tổng lượt truy cập: 627282 - Số sinh viên Online: 207
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com