Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Danh sách sinh viên dự kiểm tra tiếng Anh đầu vào Cao đẳng hệ chính quy khóa 2018
(Cập nhật lúc 16:16 | 02/10/2018 )
  Danh sach SV du kiem tra tieng Anh dau vao khoa 2018 - web.pdf  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu lớp nợ học phần XD và TC THCT, QL HCNN và QL ngành GDĐT, PP NCKH GD khóa 2016
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PP tổ chức hoạt động làm quen với Toán cho trẻ MN khóa 2016 (M21)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PP tổ chức họat động tạo hình cho trẻ MN khóa 2016 (M21)
Danh sách thi, phòng thi học phần Phương pháp NCKH giáo dục khóa 2016 (M21) ngày 16.4.2019
Danh sách sinh viên khóa 2018_ngành Giáo dục mầm non kiến tập sư phạm lớp M23DEGHI
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khóa 2016
Thời khóa biểu và danh sách sinh viên học nợ học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi - Khóa 2017 (M22)
Danh sách thi, phòng thi học phần Đường lối Cách mạng của Đảng khóa 2016 (M21) ngày 02.3.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Đánh giá trong Giáo dục Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 28.02.2019
Danh sách bốc thăm đề thi học phần cải thiện điểm khóa 2016_M21 (PP Toán, Tạo hình)
Danh sách cải thiện điểm học phần Quản lý Hành chính nhà nước Khóa 2016_M21 (26-02-2019)
Danh sách thi, phòng thi học phần Giáo dục hòa nhập khóa 2016 (M21) ngày 23.02.2019
Danh sách Sinh viên thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non khóa 2016_M21 (chính thức)
Danh sách thi, phòng thi học phần Giáo dục gia đình khóa 2016 (M21) ngày 21.02.2019
Danh sách thi, phòng thi học phần Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 19.02.2019
 
Tổng lượt truy cập: 686920 - Số sinh viên Online: 111
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com