Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo phòng thi sáng ngày 06.7.2018
(Cập nhật lúc 20:29 | 04/07/2018 )
 
Thông báo
Sinh viên nợ học phần Phương pháp tổ chức hoạt động thể chất cho trẻ Mầm non khóa 2016 (M21) thi sáng ngày 06.7.2018 tập trung tại Phòng 301-A2 lúc 7h00. 
Trân trọng .
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo (V/v thay đổi lịch kiểm tra đầu vào tiếng Anh khóa 2018)
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần Tâm lý học xã hội khóa 2016 (M21) ngày 22/9/2018
Kết quả thi tiếng Anh tăng cường khóa 2016, 2017 (lớp bổ túc 30 tiết)
Thời khóa biểu, danh sách sinh viên nợ học phần Giáo dục Thể chất (Thể dục)
Lịch kiểm tra tiếng Anh đầu vào khóa 2018
Danh sách sinh viên khóa 2016 (M21) thực tập sư phạm bù từ 17-29/9/2018
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 -2019 (điều chỉnh từ 17.9.2018)
Danh sách thi cải thiện điểm Khóa 2017 (M22)
Điểm học kỳ hè năm 2018_lớp TMV14
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PPTCHĐ Phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mầm non khóa 2016 (M21) ngày 15,20/9/2018
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần PPTCHĐ LQ Môi trường xung quanh khóa 2016 (M21) ngày 15,20/9/2018
Danh sách thi, phòng thi cải thiện điểm học phần Nghề GVMN khóa 2016 (M21) ngày 11/9/2018
Phòng thi tiếng Anh tăng cường khóa 2016, 2017 (lớp bổ túc)
Lịch thi Cải thiện điểm học phần học kỳ 2_năm học 2017_2018
Lịch thực tập sư phạm bổ sung khóa 2016 (M21)
 
Tổng lượt truy cập: 521990 - Số sinh viên Online: 18
Copyright © 2009 - 2017 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com